Biblioteka - Dlaczego czytać dziecku?

Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi, zdobywania wiedzy i udziału w kulturze, zatem sprawność językowa będzie mieć ogromny wpływ na sukces szkolny  i życiowy Waszego dziecka.

Codzienne czytanie dziecku sprzyja budowie mocnej więzi między Wami, a jest ona najważniejszym czynnikiem chroniącym i wspierającym wszechstronny rozwój dziecka.

Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu                 i rozmowie o problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

Zapraszam do rodzinnej lektury wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej,         w których część słów została zastąpiona rysunkami!

https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-rodzicow/o-czytaniu/cykl-ukryte-slowa/

Życzę miłej wspólnej lektury!

Fragmenty tekstu zaczerpnięto ze strony internetowej: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

Agnieszka Twarowska

nauczyciel bibliotekarz