Czasowe zawieszenie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych