Konsultacje dla uczniów klasy ósmej /Zajęcia specjalistyczne oraz WWR

Konsultacje dla uczniów klasy ósmej

Zajęcia specjalistyczne oraz WWR

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach

Konsultacje będą odbywały się od 26 maja 2020r.

Uczniowie zostaną podzieleni na grupy według zdawanych na egzaminie języków obcych

Konsultacje będą odbywały się według następującego harmonogramu:

grupa I zdająca język angielski

grupa II zdająca język rosyjski

godzina wtorek środa

piątek

I grupa II grupa I grupa II grupa I grupa II grupa
9.00 – 9.45 jęz. polski   matematyka matematyka jęz. polski jęz. polski  

matematyka

9.45 – 10.30 jęz. polski   matematyka matematyka jęz. polski jęz. angielski

jęz. polski

10.45- 11.30 jęz. angielski jęz. rosyjski jęz. angielski jęz. rosyjski

Indywidualne konsultacje z nauczycielami pozostałych przedmiotów

Od 20 maja 2020r. w naszej szkole odbywają się zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz zajęcia specjalistyczne dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji tych zajęć zostały indywidualnie przekazane rodzicom tych dzieci.