OGŁOSZENIE - powrót do szkoły uczniów z klas I-III

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Edukacji i Nauki, do szkół powracają obok dzieci przedszkolnych, uczniowie z klas I-III.

W czasie przebywania dzieci w szkole obowiązują wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS. 

Kursy autokarów zgodnie z rozkładem jazdy w I półroczu roku szkolnego 2020/2021.