Dzisiaj jest: 25 Lipca 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna
Filtr
 • Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

  ZARZĄDZENIE NR 4/2014

  Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

  z dnia 26 lutego 2014 roku

  w sprawie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

  na rok szkolny 2014/2015

  Działając na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), oraz Zarządzenia Nr 22/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014r., oraz § 129 ust. 8 i § 126 ust. 10 Statutu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, ustalam co następuje:

  §1

  1. Do oddziału przedszkolnego 3-4 latków przyjmuje się dzieci 3 i 4 letnie. W wyjątkowych sytuacjach do oddziału przedszkolnego może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
  2. Do oddziałów przedszkolnych w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci 5 letnie oraz dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r.
  3. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się:
   1. dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.,
   2. dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodzica, wymagana jest opinia Poradni PP,
   3. dzieci urodzone w roku 2007,
   4. dzieci, którym odroczenie spełniania obowiazku szkolnego kończy się w roku 2014.
  4. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
   1. z urzędu – kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum w Wyszkach;                      
   2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz z uwzględnieniem kryteriów zawartych w § 130 ust. 2 Statutu szkoły.

  §2

  W uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalam następujące terminy składania dokumentów i rekrutacji do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

  1. Oddziały przedszkolne

  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole
   od 10 marca do 2 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00
  2. Składanie wniosków od 10 marca do 8 kwietnia 2014r. do godz. 15.00
  3. Postępowanie rekrutacyjne 9 kwietnia do godz. 15.00
  4. Ogłoszenie listy kandydatów 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

  2. Szkoła Podstawowa

  1. Składanie zgłoszeń dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
   od 10 marca do 2 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00
  2. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu
   od 10 marca do 8 kwietnia 2014r. do godz. 15.00
  3. Postępowanie rekrutacyjne 9 kwietnia do godz. 15.00
  4. Ogłoszenie listy kandydatów 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

   3. Gimnazjum

  1. Składanie podań (i innych dokumentów określonych w statucie szkoły) o przyjęcie do gimnazjum od 23 marca do 30 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00
  2. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego
   od 27 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2014r. do godz. 15.00
  3. Rekrutacja od 2 lipca do 3 lipca 2014 r. do godz. 15.00
  4. Ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej gimnazjum 4 lipca 2014 r. o godz. 15.00

  §3

  Szczegółowe kryteria, wymagane dokumenty i warunki przyjęcia do szkoły określone są w Statucie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach