Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

O szkole

O szkole

O szkole ...

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach jako nowoczesna, przyjazna i wychowująca swoich uczniów placówka oświatowa

 

 

            Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach tworzą: szkoła podstawowa i gimnazjum.
W szkole podstawowej uczy się 140 uczniów, 42 dzieci  w oddziałach przedszkolnych, w tym 15 w grupie przedszkolnej dla 3-4 latków oraz 114 uczniów w gimnazjum (stan na 11 września 2014 roku).

Zatrudnionych jest 30 nauczycieli, obsługują szkołę pracownicy administracji - sekretarz, księgowa i 8 pracowników obsługi.

Skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach (rok szkolny 2014/2015)

Jan Falkowski - dyrektor

Marta Warpechowska - wicedyrektor

Copiuk-Suszyńska Justyna

Falkowska Agata

Falkowski Jacek

Godzińska Elżbieta

Kristosiuk Katarzyna

ks. Kuźma Marcin

ks. Niewegłowski Adam

Kuderska Joanna

Łuczaj Krystyna

Niewińska Anna

Olszańska Renata

Pasińska Urszula

Pierzchało Bożena

Porucznik Maria

Sadowski Mateusz

Topczewska Aneta (w zastępstwie Joanna Pruszyńska)

Trzeszczkowska Bożena

Twarowska  Agnieszka c. E.

Twarowska Agnieszka c. W.

Twarowska Anna Krystyna

Tyszkiewicz Wiesław

Ułaszonek Elżbieta

Warpechowski Sławomir

Wyszkowska Agata

Zabrocka Krystyna

Żukowska Renata

 

Pracownicy administracji

Falkowska Alicja - główna księgowa

Sianko Monika - sekretarz szkoły

 

 Pracowanicy obsługi

Falkowska Emilia - pomoc nauczyciela

Warpechowska Joanna - pomoc nauczyciela

 Kosowska Lucyna

Kruszewska Anna

Niewińska Danuta

Niewiński Zdzisław

Wasilewska Teresa


Sale lekcyjne są jasne, ciepłe i przestronne

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową. Uczniowie mogą korzystać z hali sportowej i siłowni, boiska wraz z kompleksem stanowisk do lekkiej atletyki, kortu tenisowego. Ponadto na wyposażeniu szkoły jest nowoczesna pracownia językowa (standard Mentor), dwie pracownie komputerowe, dwie sale multimedialne z tablicami interaktywnymi, świetlica szkolna z multimedialnym wyposażeniem, sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne, dwie szatnie uczniowskie z osobistymi szafkami dla uczniów. W szkole mamy 56 komputerów, w tym 39 dla uczniów i 15 do użytku nauczycieli. Wszystkie komputery są podłączone do internetu (łącze szerokopasmowe). Mamy swoją stronę internetową (http://szkolawyszki. edupage.org, http://www.szkola. wyszki.pl.) na której zamieszczamy wszystkie bieżące informacje oraz wiadomości z życia szkoły (np. elektroniczny plan zajęć z wykazami nauczycieli i sal lekcyjnych).

 

W tych warunkach możemy organizować edukację i wychowanie zachowując wszystkie nowoczesne standardy.

 

Szatnia z szafkami dla każdego ucznia

Pracownia językowa Mentor ze stanowiskami dla uczniów

Działalność dydaktyczno-wychowawcza ZS służy realizacji wielu zadań prowadzących do ukształtowania osobowości młodego człowieka. W szkole nie tylko kształcimy, ale staramy się także wychowywać ku wartościom i ideałom głoszonym przez Patrona, staramy się młodzież kształtować jako przyszłych obywateli Państwa Polskiego świadomych swej roli i obowiązków w dorosłym społeczeństwie.

 

Młodzieżowa Rada Gminy nawiedza miejsca pamięci narodowej

Miedzy innymi temu służy powołana  w lutym 2005r.  Młodzieżowa Rada Gminy. Opiekunem dydaktycznym została p. B. Pierzchało - nauczyciel WOS-u i historii, merytorycznym p. T. Wielanowski - Sekretarz Gminy Wyszki. Cele, zadania oraz wyniki swojej pracy - MRG - przedstawia w gazetce szkolnej oraz w dodatku do wieści gminnych pt. „Głos Młodych”.

 

Wychowawcom, nauczycielom oraz rodzicom towarzyszy nauka Jana Pawła II - patrona szkoły. Myśli i czyny papieża – Polaka są nieocenionym drogowskazem w pracy dydaktycznej i wychowawczej, podczas zajęć pozalekcyjnych i spotkań w środowisku lokalnym. Jako społeczność szkolna staramy się, by podejmowane przez nas inicjatywy wzbogaciły wiadomości i kształciły umiejętności uczniów oraz rozwijały ich zainteresowania. Dbamy, aby wychowanie odbywało się w duchu patriotyzmu, ogólnoludzkich wartości, a także poszanowania tradycji. Doskonałą okazją ku temu jest udział naszych uczniów w wielu uroczystości, na które jesteśmy zapraszani jako szkoła.

 

 

 

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach